marketsquare

Kunde

RAW

Opgave

Brand Identity

Fra private label til own brand equity

Med udgangspunkt i STARK Groups egne værdier og målgruppens behov, skabte Marketsquare og STARK Group den nye kommunikationsplatform, der for RAW indebar et farvel til redskaber, udstyr, arbejdstøj og det, der gør byggeriet indflytningsklart. Alt sammen for at kunne fokusere på byggematerialer.

Internationalt samarbejde

Implementering i 5 markeder

Brand identity og communication platform

Nyt nordeuropæisk brand

Vælg fra for at stille skarpt

Med udgangspunkt i STARK Groups egne værdier og målgruppens behov, skabte Marketsquare og STARK Group den nye kommunikationsplatform, der for RAW indebar et farvel til redskaber, udstyr, arbejdstøj og det, der gør byggeriet indflytningsklart. Alt sammen for at kunne fokusere på byggematerialer.

Stol på det orange logo

Grundlæggende skal håndværkere kunne stole på de byggematerialer, de bruger, for det kan have store konsekvenser for både image og budget, hvis der sker fejl eller der bliver gået på kompromis. Netop derfor betød RAWs relancering både en tydelig value proposition og en adskillelse fra de andre produktkategorier, så RAW kunne tage ejerskab på de byggematerialer, hvor det kan blive dyrt at vælge billigt.

The way we build

Er der noget, kompromisløse håndværkere er enige om på tværs af grænser i Norden og Tyskland, så er det, at byggeriet skal være i orden. Der er mange måder at bygge på, men RAW er fundamentet, der kan imødegå alt fra skiftende vejr til stærke håndværkstraditioner og stigende krav fra byggeindustrien. RAW kalder dette ”The way we build”. Det er den tillid, RAW nu er ved at bygge med ny CVI og kommunikationsplatform baseret på validerede indsigter.

Game-changer på lejebilsmarkedet

Næste case