PRIVATLIVSPOLITIK

Vi ved hvor vigtig

din persondata er!

Persondatapolitik for

besøgende på hjemmeside og modtagere af nyhedsbreve relateret til processen Hjemmeside.

Version 1.0
Denne version er senest opdateret den 13/05-2019

Som led i vores forretning indsamler og behandler Marketsquare A/S visse
persondata til brug for vores proces Hjemmeside, specifikt relateret til de følgende personer:

Proces Hjemmeside

 • Besøgende på hjemmeside
 • Modtagere af nyhedsbreve

Denne politik beskriver hvorledes Marketsquare A/S indsamler persondata, til hvilket formål disse persondata bliver anvendt samt hvorledes Marketsquare A/S behandler sådanne data.

Denne politik indeholder lovpligtige informationer vedrørende Marketsquare A/S’s persondatabehandling. Såfremt du som Besøgende på hjemmeside, Modtagere af nyhedsbreve har spørgsmål til behandlingen af dine data, eller du ønsker at håndhæve dine rettigheder i henhold til persondatalovgivningen bedes du kontakte Marketsquare A/S ved hjælp af kontakt detaljer i denne politik. Du kan i denne politik ligeledes finde information omkring dine rettigheder som registeret i denne persondata politik.

 

Indsamling af data

 

Marketsquare A/S indsamler persondata relateret til Besøgende på hjemmeside, Modtagere af nyhedsbreve. Disse persondata er kategoriseret som:
For Besøgende på hjemmeside

 • Online identifikator/cookies
 • Lokations data

For Modtagere af nyhedsbreve

 • Email
 • Navne

Marketsquare A/S indsamler data direkte fra den registrerede person via: Via hjemmesiden, Via tilmelding til nyhedsbrev formular.
Såfremt data er indsamlet med samtykke fra den registrerede/dig kan samtykket trækkes tilbage.
Via frameld linket i seneste nyhedsbrev
Trækkes et samtykke tilbage stoppes alt fremtidig behandling af de persondata som er omfattet af samtykket.

 

Formålet med behandlingen af persondata

 

Marketsquare A/S indsamler og behandler persondata med henblik på;
For Besøgende på hjemmeside

 • Statistisk information for at optimere vores website

For Modtagere af nyhedsbreve

 • Udsendelse af nyhedsbreve

Såfremt formålet med selskabs persondatabehandling ændrer sig vil dette blive kommunikeret til de registrerede/dig inden en sådant ændret formål træder i kraft. En sådan kommunikation vil oftest bestå af en opdatering af denne politik.

 

Sletning af persondata

 

Marketsquare A/S behandler persondata for følgende personer Besøgende på hjemmeside, Modtagere af nyhedsbreve så længe det er relevant for det formål.
Oprettet med complyto.com hvortil data er indsamlet. Persondata slettes når formålet med behandlingen er fuldført. Specifikt betyder det at persondata opbevares og behandlers i følgende perioder; For Besøgende på hjemmeside, Statistisk information for at optimere vores website.

 • Online identifikator/cookies: 3 år efter indsamling
 • Lokations data: 3 år efter indsamling

For Modtagere af nyhedsbreve, Udsendelse af nyhedsbreve

 • Email: Opbevaret indtil samtykket tilbagekaldes
 • Navne: Opbevaret indtil samtykket tilbagekaldes

 

Anvendelse af data behandlere

 

Marketsquare A/S anvender leverandører og samarbejdspartnere i forbindelse med behandlingen af persondata. Sådanne “data processors” behandler udelukkende data i henhold til instruks fra Marketsquare A/S. Marketsquare A/S anvender følgende data behandlere i forbindelse med ovenstående formål med persondata behandlingen.

 • Hjemmeside leverandør
 • Kundedatabase/CRM leverandør
 • Google
 • Email Marketing leverandør
 • Sleeknote

 

Overdragelse af persondata

 

Marketsquare A/S overdrager i visse tilfælde persondata til tredjeparter.
Udover de parter nævnt i det ovenstående videregives persondata kun i de tilfælde hvor Marketsquare A/S er forpligtet hertil ved lov, herunder overholdelse af persondataforordningen samt andre landespecifikke databeskyttelses love.

 

Rettigheder for den registrerede

 

I henhold til persondata loven og EU persondata forordning har den registrerede person (”Du”) visse rettigheder vedrørende Marketsquare A/S’s indsamlede persondata omkring personen.
Disse rettigheder er:

Indsigtsret – Du har, under visse forhold, ret til indsigt i de data som Marketsquare A/S opbevarer om din person

Ret til berigtigelse af data – Du har ret til at rette fejl eller mangler i de data som Marketsquare A/S behandler om dig

Ret til sletning – Du har, under visse forhold, ret til at få slettet personoplysninger om din person. Bemærk at de fleste lovlige behandlinger af persondata ikke er omfattet af denne rettighed. Såfremt du har givet samtykke til behandling af dine persondata kan du trække dit samtykke tilbage, hvorved relaterede data slettes.

Ret til begrænset behandling – Du har i visse tilfælde ret til at suspendere behandlingen af dine persondata. Dette vil være gældende såfremt rigtigheden af data betvivles, hvis du ønsker kopi af ulovligt behandlede data og dermed ikke ønsker disse slettet, hvis du har behov for længere opbevaring af data end Marketsquare A/S’s formål tilsiger eller hvis du bestrider selskabets ret til at behandle dine data og en sådan tvist ikke er afgjort.

Ret til dataportabilitet – Du har, i visse tilfælde, ret til at modtage de persondata som Marketsquare A/S har indsamlet omkring din person i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, såfremt du ønsker dine persondata overført til en anden data ansvarlig.

Indsigelseret – Du har ret til, i visse tilfælde, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen af dine data vil disse ikke længere blive behandlet, med mindre der er vægtigt legitime grunde hertil, eller behandlingen er nødvendig for fastlæggelse eller forsvar af et retskrav. Såfremt dine data behandles til brug for direkte markedsføring kan du til enhver tid gøre indsigelse herimod, hvilket medfører et stop for en sådan behandling.

 

Udøvelse af rettigheder

 

Disse rettigheder følger af EU persondata forordningen og/eller lokal lovgivning. Disse rettigheder er ikke absolutte rettigheder, men rettigheder du kan udøve alt efter hvorledes persondata behandles af Marketsquare A/S .
Ønsker du af udøve ovenstående rettigheder bedes henvendelser ske via Marketsquare A/S’s kontaktperson eller DPO, ved at bruge kontaktinformationen i denne politik.
Marketsquare A/S vil vurdere de enkelte henvendelser hurtigst muligt.
Såfremt du ønsker at klage over behandling af dine persondata til en ekstern myndighed skal sådanne klager fremsendes til tilsynsmyndigheden i dit EU hjemland. I Danmark vil dette være Datatilsynet.

 

Automatiske afgørelser og profilering

 

Marketsquare A/S kan anvende de registreredes persondata til profilering eller som udgangspunkt for automatiske afgørelser. Såfremt dette er tilfældet vil disse data være specificeret nedenfor.

De data som anvendes til automatiske afgørelser er følgende: Ingen

De data som opbevares og anvendes på basis af profilering er følgende: Ingen

Såfremt du ikke ønsker at være genstand for automatisk afgørelser og/eller profilering, kan du henvende dig til Marketsquare A/S kontakt person jf. denne politik med ønsket om menneskelig indgriben for på den måde bestride de automatiske afgørelser og/eller profilering.

 

Sikkerhed

 

Sikkerheden omkring dine persondata er vigtigt for os. Vi følger tidsvarende standarder for at beskytte de persondata som er håndteret af os i henhold til de risici relateret til sådanne data og vores behandling heraf. Hvis du har spørgsmål omkring sikkerheden omkring dine persondata kan du kontakte os via kontaktinformation indeholdt i denne politik.

Kontaktinformation

Marketsquare A/S kontaktperson for persondata
Nils Peter Mortensen, Økonomichef
Marketsquare A/S
45955000
[email protected]

Marketsquare A/S Data Beskyttelses Officer (DPO)

Marketsquare A/S har ingen data beskyttelses officer.

Kontakt venligst selskabets kontaktperson for persondata.

DEL PÅ