20.08.2019

Efter et bureauudbud har Q8 valgt Marketsquare som ny partner. Aftalen omfatter både B2C og B2B markedsføring i Danmark, ligesom Markesquare også skal varetage medierådgivning.

Q8 vælger nyt bureau

 

Q8 samler al markedsføring hos nyt reklamebureau

Efter et bureauudbud har Q8 valgt Marketsquare som ny partner. Aftalen omfatter både B2C og B2B markedsføring i Danmark, ligesom Markesquare også skal varetage medierådgivning.

 

Igennem en årrække har Q8 Danmark arbejdet med en kombination af svenske og danske bureauer. Efter en strategisk beslutning om fremover at udvikle al markedsføring lokalt til det danske marked, gennemførte Q8 i januar et bureauudbud med deltagelse af 3 bureauer. Udbuddet faldt ud til Marketsquares fordel, og om dét valg siger Marketing Manager hos Q8 Karina Bryrup:

 

”For os har det været altafgørende, at vi kunne samle hele vores forretning hos ét bureau denne gang. Det skaber et ensartet udtryk, i al vores markedsføring, på tværs af vores organisation. Vi har valgt også at lægge vores medierådgivning hos Marketsquare, fordi vi tror på, at det vil føje et lag til samarbejdet, der vil udmønte sig i mere holistiske løsninger. Marketsquare har den størrelse og motor, som det kræver at håndtere begge vores forretningsben – Retail og B2B – og også medieforretningen. De har været super professionelle igennem hele processen, og jeg føler mig helt sikker på, at vi hér har at gøre med en langvarig samarbejdspartner.”

 

”Vi er meget glade og stolte over at have fået muligheden for at arbejde med et brand, som så mange danskere hver eneste uge møder på deres vej rundt i landet. Der ligger et væld af spændende opgaver både på retail, på B2B og på mediedelen, som vi netop har taget hul på at løse sammen med Q8”, siger COO på Marketsquare Camilla Flindt Hjælmhof og tilføjer om afviklingen af bureauudbuddet:

 

”Vi har som så mange andre i branchen efterhånden været med i en del udbud, og vi har oplevet meget forskellige processer. Q8’s måde at gribe forløbet an på har været overordentlig positiv. Indledningsvis handlede det om at få en fornemmelse af, om kemien mellem dem og os var rigtig. Derefter lagde de vægt på at få grundig indsigt i vores strategiske, kreative og digitale niveau, vores medierådgivningskompetencer og produktions set-up og naturligvis også vores prisniveau. Vi har fået stillet konkrete opgaver undervejs, men Q8 har ikke forventet, at vi skulle komme med løsninger på alle tænkelige marketingproblemstillinger, før de foretog deres valg. Vi har hele vejen igennem oplevet stor respekt for de ressourcer, bureauerne investerer i forbindelse med et udbud, og dét har været en rigtig god oplevelse.”

 

Siden den nye ejerkreds bestående af CEO Jens Thrane-Møller, COO Camilla Flindt Hjælmhof og bestyrelsesformand Steen Halbye købte Marketsquare i januar i år, er flere nye kunder kommet til. Udover Q8 er UNICEF og Aage V. Jensens Fonde således nu også at finde på bureauets kundeliste.

 

For mere information kontakt COO Camilla Flindt Hjælmhof på cfh@marketsquare.dk eller mobil +45 5136 2685.

Se eksempler på nogle af kampagnerne under cases. Her kan du se hvordan vi har formidlet budskabet om LowRisQ forsikringen og “Q-Aid” sættet.